LPL博彩

LPL博彩

倘不早治,而水湿之气,流入于肾,则肾被其伤,必至腹满成蛊,不可治矣。倘徒泻心火,则胃子见心母之寒,益肆其炎氛,愈添心中之燥。

此方心与膻中均补之药也,心与心包原不可分,治内宁何愁外扰乎。此方补胃重而泻火轻,以郁火之痰原未常大旺也。

闻妇女之声淫精即出,此心中水火虚极而动也,而肾中水火随心君之动而外泄矣。 一剂痛除,二剂丸渐小,连服二剂,水泄如注,囊小如故矣。

夫膀胱者决渎之官,肾中气化而能出,此气即命门之火也。治法必须急救其脾胃之气,而后因势利导之。

此方清心肺之热,而痰气过升,亦非所宜。此方寓泻于补之中,寓止于通之内,反能归魂而入于肝,涩精而收于肾也。

然后用二陈汤调理,不再痛。人有腹中大痛,手不可按,一时大泻,饮食下喉即出,完谷不化,势如奔马,不可止抑,顷刻之间,泻数十次,一日一夜约至百次,死亡呼吸,此肝经风木挟邪而大泻也。

Leave a Reply